شنبه, 26 اسفند 1396

***قابل توجه كليه دانشجويان***

 

باتوجه به درخواست دانشجويان محترم و موافقت شوراي آموزشي مورخ 96/12/13 براي آخرين بار

فقط آن دسته از دانشجوياني كه تاكنون  موفق به انتخاب واحد يا حذف واضافه  نشده اند ميتوانند از تاريخ

96/12/14 ساعت 8 صبح لغايت 96/12/15 ساعت 24 به سايت دانشگاه مراجعه ونسبت به انتخاب واحد و

حذف واضافه اقدام نمايند.درغيراينصورت مطابق مقررات آموزشي بايد از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند.

 

ادره كل امورآموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

1396/12/13

قابل توجه كليه دانشجويان

 

به منظور رفاه حال دانشجويان متقاضي انتخاب واحد يا حذف واضافه، با تمديد زمان

انتخاب واحد و حذف واضافه حداكثر تاساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 96/12/10

موافقت گرديد. دانشجوياني كه موفق به انتخاب واحد يا حذف واضافه نشده اند ميتوانند

ازطريق پورتال خود اقدام نمايند.

                                                                      

                                                                        اداره كل امورآموزشي و تحصيلات تكميلي

                                                                   1396/12/09                                                              

قابل توجه دانشجويان ورودي بهمن ماه 96

 

بدينوسيله به اطلاع مي رساند وروديهاي بهمن 96 مي توانند در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه

مورخه 9 و 10 اسفند ماه 96 از طريق سايت دانشگاه ( حذف واضافه ) انجام دهند .

                                    

  اداره كل امورآموزشي و تحصيلات تكميلي

1396/12/08

                    

****بسمه تعالي****

 

قابل توجه كليه دانشجوياني كه تاكنون موفق به انتخاب واحد نشده اند

بدينوسيله به اطلاع مي رساند انتخاب واحد به مدت 24 ساعت

تمديد گرديد.لذا دانشجوياني كه انتخاب واحد ننموده اند لازم است

در فرصت تمديدي حداكثر تا ساعت 24 روز يكشنبه مورخ

96/11/15 نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند.

                                          

                                  اداره كل آموزش دانشگاه

زیر مجموعه ها

حاضرين در سايت

ما 11 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم