یکشنبه, 31 تیر 1397

عطف به نامه شماره 23269 مورخ 16/8/95 درخصوص عدم ثبت نام پذيرفته شدگان نيمسال اول رشته هاي پزشكي و پيرايزشكي به اطلاع  مي رساند

لازم است اين دسته از افراد در مرحله تكميل ظرفيت بهمن ماه شركت نمايند .

حاضرين در سايت

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم